http://www.koukaew.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 เว็บค้นคว้าเพื่อการศ

บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

บริการ

หน้าแรก
บทความ
www.kunnay.com
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ

นาฬิกา

Alternative content

สถิติ

เปิดเว็บ13/11/2008
อัพเดท09/02/2017
ผู้เข้าชม5,794,637
เปิดเพจ7,784,313

ปฎิทิน

« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ข้อสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ

ข้อสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา     แนะนำคลิกไปที่เว็บนี้   ดีดี  ลองทำดู มีผู้แนะนำมาก็แนะนำต่อ   คลิก 

http://www.rongjo.com


UTQ  ข้อสอบอบรมพัฒนาผู้บริหาร   อ่านแล้วแล้วทำข้อสอบที่เว็บนี้

http://www.utqonline.in.th/knowledge_base_page

ส่วนบนของฟอร์ม

Post_test 225

1. การยอมรับและให้เกียรติครูผู้รับการนิเทศหรือทีมงาน เป็นทักษะที่ใช้ในขั้นตอนใดของการนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ก. ขั้นการประเมินการนิเทศ

  √ข. ขั้นการสร้างความจริงใจ

ค. ขั้นการทบทวนสรุปผลการนิเทศ

ง. ขั้นการประชุมปฏิบัติการ

2. สมรรถนะประจำสายงานของศึกษานิเทศก์คือข้อใด

ก. จ. การออกแบบการเรียนรู้

ข. ก. การบริหารจัดการชั้นเรียน

    √ค. ข. การสื่อสารและการจูงใจ

ง. ค. การพัฒนาผู้เรียน

3. สมรรถนะหลัก (Core Competencies)ของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คือข้อใด

ก. จ. การทำงานเป็นทีม

ข. ก. การพัฒนาตนเอง

    √ค.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์

ง. ค. การบริการที่ดี

4. การวิเคราะห์จุดพัฒนาทำเพื่ออะไร

ก. เพื่อเลือกนวัตกรรมการนิเทศ

ข. เพื่อนิเทศการศึกษาให้เป็นระบบ

   √ค. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ

ง. เพื่อการจัดทำงานผลการนิเทศได้สะดวก

5. กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอนคืออะไร

ก. การเยี่ยมชั้นและสังเกตการสอนสมัยใหม่

   √ข. การสังเกตการสอนที่มีขั้นตอนและต่อเนื่อง

ค. การสังเกตการสอนอย่างง่ายที่ไร้รูปแบบ

ง. การปฏิบัติการเยี่ยมชั้นเรียนที่มีการนัดหมายล่วงหน้า

6. การใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ ครูเหตุผลและความจำเป็นอย่างไร

   √ก. เพราะนักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ข. เพราะความรู้และวิชาการมีมากและครูมีภาระงานมาก

ค. เพราะความรู้ความสามารถของครูลดน้อยลง

ง. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีเวลานิเทศการเรียนรู้ครู

7. ข้อมูลจากแบบสังเกตการสอนนำมาใช้อย่างไร

ก. ตีความ สรุป เทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของครูและนักเรียนกับแผนการเรียนรู้ที่ออกแบบ

   √ข. ทบทวน อภิปราย เทียบความพึงพอใจและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องการ

ค. วิเคราะห์ บุคลิกภาพการสอน วิธีการเรียนและการบรรยายการจัดการเรียนการสอน

ง. ถูกทุกข้อ

8. ประสบการณ์และบันทึกของครูชูใจข้อใดที่นำมาใช้กับเทคนิคการนิเทศ”เทคนิคการ สังเกตการสอนและเยี่ยมชั้น ทำให้ผู้นิเทศมองเห็นพฤติกรรมการสอนของครู และความน่ารักตามที่นักเรียนเป็น”

ก. น้องสันติ เงียบขรึม นั่งหลังห้อง คอยหลบตาครู

ข. น้องสมชาย พูดจาไพเราะ เรียนภาษาไทยเก่งมาก

ค. น้องปุ๊ ขยันเรียน ทำงานช้า มองโลกในแง่ดี

   √ง. ถูกทุกข้อ

9. จากบันทึกของครูชูใจในข้อ 8 ศึกษานิเทศก์ ควรชี้แนะ (Coaches) และตระหนักในข้อใด

ก. บันทึกของครูชูใจไม่ได้ช่วยการสอนให้ดีขึ้นเลย

   √ข. บันทึกนี้ทำให้เด็กแต่ละคนรู้ว่าครูรักเขาทุกคนและทุกคนล้วนมีจุดเด่น

ค. ความแตกต่างของนักเรียนจะใช้วิธีสอนแบบเดี่ยวไม่ได้ ควรหาความหลากหลายและกำหนดระดับคุณภาพที่แตกต่าง

ง. เราเปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่างกันได้และปรับให้เป็นแบบเดียวกันได้ไม่มากก็น้อย

10. ครูสมพรพูดว่า “นามสกุลนี้เรียนอ่อนแทบทุกคน ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ตกและตกอีกไม่จบ ม. 3 หรอกครับ”
ศน. ชินกร : “แล้วครูสอนแก้อย่างไร ซ่อมเสริมหรือเปล่าครับ”
ครูสมพร : “ผมไม่ได้สอนเสริมหรือมีพิเศษอะไรหรอกครับ เชื่อผลเถอะ สอนไปก็เหนื่อยเปล่า.”
คำชี้แนะหลังการเยี่ยมชั้นข้อใดที่ควรใช้ :

ก. ครูออกแบบการสอนชนิดเดียว แต่วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ครูเชื่อว่าต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน

   √ข. วิชาชีพครูมีความเชื่อว่า นักเรียนทุกคนเรียนรู้ได้และพัฒนาได้แต่อาจไม่เท่ากัน

ค. ครูแต่ละคนมีความถนัดไม่เท่ากันแต่ต้องมีอารมณ์ สังคมและความต้องการเหมือนกัน

ง. จนปัญญาในการสอน ครูสมพรท้อแท้มากกว่า ผู้เรียนอย่างว่าเสียดายความเป็นครูคนเก่ง

11. ข้อมูลใดในแผนการเรียนรู้ ชี้บอกและควรตระหนักให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนมากที่สุด

   ก. มาตรฐานการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและคุณค่าที่แผนการสอนต้องการ

ข. ประจักษ์พยานการสอน การยอมรับในหลักเกณฑ์ข้อทดสอบ ชิ้นงานและหลักการสังเกตการสอน

ค. กิจกรรมและประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ฝึกฝน คิดค้นและทบทวน นำเสนอ

ง. ถูกทุกข้อ

12. คุณค่าของข้อมูลในข้อ 11 ออกแบบให้ปรากฏในเครื่องมือนิเทศข้อใด

   ก. แบบสังเกตการสอน

ข. คำชี้แนะการสอน

ค. แผนการจัดการเรียนการสอน

ง. บันทึกการสนทนา อภิปรายหลังการสังเกตการสอน

13. “ครูเก่งนักเรียนเก่ง ครูดีนักเรียนดี” คำกล่าวนี้สะกิดใจศึกษานิเทศก์ในเรื่องใดมากที่สุด

ก. ศน.ผจญ “ปีนี้ศึกษานิเทศก์เบญจพร จะเสนอผลงาน คศ.4 น่าจะทำเรื่องของเราให้มากๆนะค่ะ”

   √ข. ศน.สุเทียบ “ควรวิเคราะห์และเลือกจุดดีและจุดด้อย ปัญหาและความต้องการพัฒนาครูให้มีศักยภาพสูง ส่งผลให้ครูสามารถพัฒนานักเรียนตรงกับปัญหามากที่สุด”

ค. ศน.ปิยะรัตน์ “ทำไม ศน.ผจญ จึงเสนอแผนนี้และทำไม ศน.สุเทียบ จึงคิดแบบนี้ ความคิดเห็นของ ศน. ผจญและ ศน.สุเทียบ ส่งผลถึงใครมากที่สุด น่าคิดนะค่ะ”

ง. ศน.วราภรณ์ “พี่ประเสริฐกลับมาจากอบรม SP2 เป็นอย่างไร ได้ความรู้และเทคนิคหรือยุทธศาสตร์สมัยใหม่ๆ อะไรมาบ้าง เขากำลังสนใจเรื่องอะไรทุกวันนี้ครับ”

14. ข้อใดสร้างความมั่นใจให้ศึกษานิเทศก์ ชี้แนะ สอนงานและสังเกตการสอนของครูสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้ดีที่สุด

ก. แผนการนิเทศการศึกษาที่ออกแบบอย่างละเอียดรอบคอบ

ข. เครื่องมือการนิเทศที่หลากหลายและครบสาระการเรียนรู้

   ค. ความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการนิเทศและทักษะมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างทีมงาน

ง. การช่วยครูให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการแม้ว่าไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการ

15. ข้อใด ไม่ใช่ นวัตกรรมการนิเทศการสอน

ก. นุ๊ก นิเทศแบบทีมวิจัยชั้นเรียนโรงเรียนที่ใกล้กัน

ข. โหน่ง นิเทศสังเกตการสอนครูสมยศใช้ชุดฝึกอ่านคำควบกล้ำ

ค. หนิงชี้แนะครูประยงค์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็ก ป.2 โดยใช้กระดาน กระดาษทรายและไหมพรมหลากสี

   √ง. นุชชวนครูอี๊ด ประดิษฐ์ตุ๊กตาผักตบชวาขายส่งร้าน OTOP

16. ครูคนใดควรได้รับการปรับปรุงการสอนมากที่สุด

ก. ครูอั๋น สั่งให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการ

ข. ครูโจ้ แบ่งกลุ่มนักเรียนทดลองการศึกษา Indicator ความเป็นกรด – เบส จากวัชพืช

ค. ครูแอ๊ด พานักเรียนไปดูโรงงานผลิตนมพาสเจอไรด์

   √ง. ครูจิ๋ว ให้จดตามคำบอกเรื่อง การหาความจุของถังข้าวสาร

17. ปัจจัยภายใน (Intrinsic Factors) ที่ศึกษานิเทศก์ควรสร้างแรงจูงใจภายในให้ครู คือข้อใด

ก. ความสำเร็จของงานที่ปฏิบัติ

ข. การยอมรับจากครูและเพื่อนร่วมงาน

   √ค. ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่งาน

ง. มีโอกาสได้ประสบการณ์ใหม่ๆ

18. ขั้นตอนสุดท้าย (Post Coaching) ของเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ ศึกษานิเทศก์มีบทบาทอย่างไร

   √ก. สรุปผลชี้แนะ ยอมรับความสามารถของครูและให้โอกาสครู สรุปเพื่อปรับปรุงงาน

ข. ตกลงวางแผนร่วมกันในการกำหนดคำถามและประเด็นชี้แนะสอนงาน

ค. ชี้แนะ บอก ซักถาม พิจารณาผลงานแผนการสอนของครู

ง. ชี้แนะ รับฟัง ท้าท้ายและให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับครูและโรงเรียน

19. ใครนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก. ศรีผ่อง นิเทศแบบชี้แนะตามความต้องการของตน

   √ข. จันทร์เพ็ญ นิเทศแบบคลินิกอย่างเป็นกระบวนการ 3 ครั้ง

ค. ศรราม รายงานจุดเด่นและจุดด้อยของโรงเรียนแต่ละแห่งทุกเดือน

ง. ศรีผ่อง ทำแผนการนิเทศเสนอต่อ คณะกรรมการการนิเทศฯ(กต.ปน.เขตพื้นที่) ทุกปี

20. การทำงานโดยตรงกับครูของศึกษานิเทศก์โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) ในขั้นแรกคือทำอะไร อย่างไร

   √ก. พูดคุยกับครูก่อนเข้าสังเกตการสอนเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย จุดเด่น แบบวิธีการบันทึกและแบบสังเกตการสอน

ข. วิเคราะห์และตีความผลงานของครู เช่น แผนการสอน ผลการทดสอบ แบบสังเกตการสอนเครื่องมือวัดผล

ค. การติชม ทบทวน อภิปราย สะท้อนผล สรุปอะไรคือจุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะ

ง. สังเกตการสอนและบันทึกพฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการเรียนและศึกษาข้อมูลบริบทของชั้นเรียนและสาระการเรียนรู้

21. การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นการวิจัยประเภทใด

ก. การวิจัยเชิงสำรวจ

   √ข. การวิจัยเชิงทดลอง

ค. การวิจัยกึ่งทดลอง

ง. ถูกทุกข้อ

22. Lesson Study มีนิยามและกระบวนการคล้ายคลึงกับข้อใด

ก. Classroom Study

ข. Professional Study

   ค. Action Research Study

ง. ถูกทุกข้อ

23. ขั้นตอนแรกของกระบวนการ Lesson Study คือข้อใด

   ก. การวางแผน

ข. การอภิปราย

ค. การสะท้อนผลบทเรียน

ง. การนำไปใช้และการสังเกต

24. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)

   √ก. การสรุปบทเรียน

ข. การปรับปรุงบทเรียน

ค. การพัฒนาการเรียนการสอน

ง. การปรับปรุงการเรียนการสอน

25. ข้อใดเป็นวงจรการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ที่ถูกต้อง

   √ก. กำหนดจุดมุ่งหมาย ==> วิเคราะห์และวางแผน ==> สอนและสังเกต==> สนทนาและทบทวน==> สอนและสังเกต ==> สนทนาและทบทวน==> รายงานผลตามจุดมุ่งหมาย

ข. กำหนดจุดมุ่งหมาย ==> วิเคราะห์และวางแผน ==> สอนและสังเกต==> สอนและสังเกต ==> สนทนาและทบทวน==> สนทนาและทบทวน ==>==> รายงานผลตามจุดมุ่งหมาย

ค. กำหนดจุดมุ่งหมาย ==> สอนและสังเกต ==> วิเคราะห์และวางแผน==> สนทนาและทบทวน ==> สอนและสังเกต ==> สนทนาและทบทวน==> รายงานผลตามจุดมุ่งหมาย

ง. กำหนดจุดมุ่งหมาย ==> วิเคราะห์และวางแผน ==> สอนและสังเกต==> สนทนาและทบทวน ==> สอนและสังเกต ==> สนทนาและทบทวน==>สอนและสังเกต ==> รายงานผลตามจุดมุ่งหมาย

26. ข้อใดเป็นขั้นตอนกระบวนการพื้นฐานของ Lesson Study ที่ถูกต้อง

   √ก. วางแผน ==> นำไปใช้ ==> สังเกต ==> อภิปราย ==> สะท้อนผล

ข. วางแผน ==> สังเกต ==> อภิปราย ==> สะท้อนผล ==> นำไปใช้

ค. วางแผน ==> สังเกต ==> อภิปราย ==> นำไปใช้ ==> สะท้อนผล

ง. วางแผน ==> นำไปใช้ ==> สังเกต ==> สะท้อนผล ==> อภิปราย

27. วงจรของการศึกษาชั้นเรียนเริ่มต้นจากข้อใด

   √ก. การกำหนดจุดมุ่งหมาย (Selecting a Focus)

ข. การวิเคราะห์และวางแผน (Planning the Lesson Study)

ค. การสนทนาและทบทวน (Revision Based on the Group’s Reflection)

ง. สอนและสังเกตการสอน (Teaching & Focused Observation of Lesson Based on the Group’s Goals)

28. จะเริ่มต้นอย่างไรกับการวางแผนปฏิบัติการ Lesson Study

ก. พิจารณาเลือกบทเรียนที่จะพัฒนาร่วมกันเป็นเบื้องต้น

   ข. เริ่มจากความสนใจของครูกลุ่มเล็ก ๆ ที่กระทำในประเด็นง่าย ๆ

ค. เริ่มเลือกหน่วยการสอนและวิเคราะห์ความต้องการของครูเป็นสำคัญ

ง. เริ่มจุดประสงค์/สาระที่มีปัญหาและความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ

29. กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการศึกษาชั้นเรียนคือข้อใด

ก. การวางแผน (Planning)

   √ข. ความร่วมมือ (Collaboration)

ค. การเรียนการสอน (Learning & Teaching)

ง. การทบทวนและสะท้อนผล (Revisel & Reflection)

30. ประโยชน์สูงสุดที่เป็นคุณค่าของการศึกษาชั้นเรียนคือข้อใด

ก. เป็นหนึ่งกระบวนการร่วมมือครูเพื่อพัฒนางานและเลื่อนวิทยฐานะ

ข. การพัฒนาการเรียนการสอนในหน้าที่ครูอย่างต่อเนื่องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ค. การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการเรียนการสอนที่เน้นความร่วมมือและพัฒนาศาสตร์การสอนให้เข้มแข็ง

   ง. ยกระดับคุณภาพการสอนของครูและเพิ่มสมรรถภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นด้วยกระบวนการวิจัย

ได้คะแนน23 คะแนนจาก30คะแนน

 

ส่วนบนของฟอร์ม

Post_test 2302

1. ข้อใดกล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูประบบราชการได้ถูกต้อง

ก. ความล่าช้า

ข. ความไม่มีประสิทธิภาพ

ค. การไม่ยืดหยุ่น

√ ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

2. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency) ถูกต้องที่สุด

ก. ผลผลิตเพิ่มขึ้นและปัจจัยเพิ่มขึ้น

 √ ข. ผลผลิตที่ได้เท่าเดิมแต่ปัจจัยนำเข้าลดลง

ค. ผลผลิตลดลงแต่ปัจจัยนำเข้าเพิ่มขึ้น

ง. ผลผลิตเท่าเดิมแต่ปัจจัยเพิ่มขึ้น

3. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ได้ถูกต้อง

ก. ผลสัมฤทธิ์ (Result) = ปัจจัยนำเข้า (Input) + ผลผลิต (Output)

ข. ผลสัมฤทธิ์ (Result) = ปัจจัยนำเข้า (Input) - ผลผลิต (Output)

 √ ค. ผลสัมฤทธิ์ (Result) = ผลผลิต (Output) + ผลลัพธ์ (Outcomes)

ง. ผลสัมฤทธิ์ (Result) = ผลผลิต (Output) - ผลลัพธ์ (Outcomes)

4. ข้อใดกล่าวถึงการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ถูกต้องน้อยที่สุด

ก. การบริหารที่มุ่งผลผลิตและผลลัพธ์

ข. การบริหารที่มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

ค. การบริหารที่ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมกันทำงาน

 √ ง. การบริหารที่ยึดกฎระเบียบในการดำเนินงาน

5. ข้อใดกล่าวถึงความหมายปัจจัยหลักความสำเร็จ (CSFs Critical Success Factor) ไม่ถูกต้อง

ก. สิ่งที่องค์การต้องดำเนินการเพื่อให้งานสำเร็จ

ข. ที่องค์การต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ

ค. สิ่งที่องค์การต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

 √ ง. สิ่งที่องค์การต้องดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

6. การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPI) ที่ดีต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและชัดเจนตรงกับหลักการ SMART ข้อใด

 √ ก. Specific

ข. Measurable

ค. Achievable

ง. Realistic

7. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPI) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยหลักความสำเร็จ (CSFs) ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

 √ ก. KPI ใช้วัดความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตาม CSFs

ข. KPI ใช้ประเมินกระบวนการ CSFs

ค. KPI ใช้จำแนกขนาดของ CSFs

ง. KPI ใช้วัดความสามารถของ CSFs

8. “ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อได้” จากข้อความนี้ท่านว่าสัมพันธ์กับข้อใด

ก. ปัจจัยหลักความสำเร็จ

 √ ข. พันธกิจ

ค. ตัวชี้วัดผลผลิต

ง. ตัวชี้วัดผลลัพธ์

9. การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) สิ่งที่จะต้องนำไปเปรียบเทียบท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุด

ก. ปัจจัยนำเข้า

 √ ข. เป้าหมาย

ค. กระบวนการ

ง. วิสัยทัศน์

10. ข้อใดกล่าวถึงการประเมินโครงการได้ถูกต้องที่สุด

ก. ความงดงาม

ข. ความละเอียด ซับซ้อน

ค. ความทันสมัย

 √ ง. ความคุ้มค่า

11. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. เน้นกระบวนการทำงาน

 √ ข. เน้นผลสัมฤทธิ์

ค. เน้นปัจจัยนำเข้า

ง. เน้นความถูกต้องตามระเบียบราชการ

12. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์การติดตามผลการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง

 √ ก. เพิ่มความสำคัญของผู้บังคับบัญชา

ข. ปรับปรุงการกำหนดนโยบายการทำงาน

ค. ช่วยให้มองเห็นภาพรวมการทำงานทั้งระบบ

ง. สร้างขวัญกำลังกับผู้เกี่ยวข้อง

13. ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์การได้ถูกต้องที่สุด

ก. การจัดทำแผนกลยุทธ์เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

 √ ข. การจัดทำแผนกลยุทธ์ทุกคนในองค์การต้องมีส่วนรวม

ค. การจัดทำสอนกลยุทธ์ในองค์การขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องดำเนินการ

ง. การจัดทำแผนกลยุทธ์ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ

14. “ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2554 ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา” ข้อความนี้กล่าวถึงตัวชี้วัดตามข้อใด

ก. ตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า

ข. ตัวชี้วัดผลผลิต

 √ ค. ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ง. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

15. หลักเกณฑ์ในการเลือกวิธีการเก็บข้อมูล ผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาข้อใดน้อยที่สุด

ก. ความเป็นไปได้

ข. ความสะดวก

ค. ความน่าเชื่อถือ

 √ ง. ต้นทุนในการดำเนินการ

16. ข้อใดกล่าวถึงตัวชี้วัดได้ถูกต้อง

ก. จำนวนตัวชี้วัดจะต้องมีจำนวนมาก

 √ ข. จำนวนตัวชี้วัดจะต้องมีเท่าที่จำเป็นที่สอดคล้องกับสิ่งที่จะวัด

ค. จำนวนตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับผู้รับผิดชอบโครงการ

ง. ถูกทุกข้อ

17. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะขององค์การที่ใช้ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้ถูกต้อง

ก. มีพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน

ข. การพิจารณางบประมาณยึดผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก

ค. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้ผู้เกี่ยวข้อง

 √ ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

18. การวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลักของสถานศึกษาท่านคิดว่าคำตอบข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ข. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 √ ค. นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ง. ถูกทุกข้อ

19. ข้อโดกล่าวถึงลักษณะเด่นของ “เป้าประสงค์” ได้ถูกต้อง

 √ ก. เป็นผลผลิต

ข. เป็นผลลัพธ์

ค. เป็นกระบวนการ

ง. เป็นปัจจัยนำเข้า

20. การเขียนโครงการที่สอดคล้องกับหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุด

ก. มีการระบุเป้าหมายโครงการชัดเจน

 √ ข. มีการระบุผลผลิตและผลลัพธ์

ค. มีการระบุงบประมาณชัดเจน

ง. มีการระบุกลยุทธ์การดำเนินงานชัดเจน

ส่วนล่างของฟอร์ม

คะแนนที่ได้ 16 คะแนน จาก 20 คะแนน

 

ส่วนบนของฟอร์ม

Post_test 2304

1. ข้อต่อไปนี้เป็นความสำคัญของสมรรถนะที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกเว้นข้อใด

ก. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างมีระบบต่อเนื่อง

 ข. ช่วยให้เกิดการแข่งขันระหว่างบุคลากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ค. เป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทำงานของบุคลากร

ง. สามารถนำไปใช้ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

2. ข้อต่อไปนี้กล่าวถึงความสำคัญของสมรรถนะได้ถูกต้อง ยกเว้นข้อใด

ก. เป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทำงานของบุคลากร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้

ข. เป็นเครื่องมือช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กรและยุทธศาสตร์ต่างๆ ขององค์กรมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค. เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ขององค์กร

 ง. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบ่งถึงความทันสมัยขององค์กร

3. หน่วยงานในข้อใดต่อไปนี้ที่นำหลักการของสมรรถนะมาใช้

ก. การสรรหาพนักงานสอดคล้องกับสมรรถนะตรงกับตำแหน่งงาน

 ข. การจัดการผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ค. การบรรจุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ

ง. ถูกทุกข้อ

4. กฎ ระเบียบต่าง ๆ ต่อไปนี้เกี่ยวข้องในการนำสมรรถนะมาใช้ในระบบราชการ ยกเว้นข้อใด

ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

ค. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 ง. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

5. คุณลักษณะของบุคคลในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่เข้าพวก

ก. ทักษะ

ข. ทัศนคติ

ค. ค่านิยม

 ง. แรงจูงใจ

6. ข้อใดกล่าวได้อย่างชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับสมรรถนะ

ก. สมรรถนะเป็นทักษะ ความรู้และ ความสามารถ หรือพฤติกรรมของบุคลากร ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง

 ข. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำให้ บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ

ค. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กัน

ง. สมรรถนะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาและไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยน ไป

7. คุณลักษณะของบุคคลในต่อไปนี้ข้อใดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและสามารถ พัฒนาได้ยากที่สุด

ก. แรงจูงใจ

ข. แนวคิดของตนเอง

 ค. ลักษณะนิสัย

ง. ค่านิยม

8. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด

ก. บุคคลที่มีสมรรถนะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะที่ดี

ข. บุคคลที่มีแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่องานเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะดี

ค. บุคคลที่มีสมรรถนะดีย่อมมีความรู้ ทักษะและแรงจูงใจที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

 ง. บุคคลที่มีสมรรถนะดีจะมุ่งเน้นที่การใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อช่วยให้เกิดผลสำเร็จที่ดีเลิศ

9. โปรดเรียงลำดับระดับของขีดความสามารถต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. นำความรู้ใหม่ ๆ ในสายอาชีพมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของตนเองให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และติดตามความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานอยู่เสมอ
3. มองเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงของเรื่องต่าง ๆ และสามารถสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องดังกล่าวได้
4. สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่หลากหลาย

 ก. 2 1 4 3

ข. 1 2 4 3

ค. 3 1 2 4

ง. 1 3 2 4

10. ข้อใดกล่าวได้อย่างถูกต้อง

ก. องค์กรที่มีลักษณะงาน เดียวกันจะใช้ Core Competency เหมือนกัน

 ข. Core Competency ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ค. Managerial Competency จะมีได้เฉพาะในระดับบริหารเท่านั้น

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

11. ในการขอเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ท่านในฐานะผู้บริหารจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติด้านใดบ้าง

ก. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ข. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน

ค. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ง. ถูกทุกข้อ

12. ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะข้อใดไม่เข้าพวก

ก. ความถูกต้อง

 ข. เกิดความพึงพอใจ

ค. คิดริเริ่มสร้างสรรค์

ง. มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง

13. การศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน คือสมรรถนะใด

 ก. การพัฒนาตนเอง

ข. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

ค. การบริการที่ดี

ง. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

14. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะที่แตกต่างจากข้ออื่น

ก. ทันสมัยทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

ข. เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่าย

 ค. เกิดจากกระบวนการคิดเชิงระบบ

ง. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเป็นจริงด้วยเหตุและผล

15. การประเมินสมรรถนะสำหรับผู้บริหารวิทยฐานะเชี่ยวชาญจะต้องผ่านเกณฑ์การ ประเมินด้านคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างไร

ก. ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

 ข. ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75

ค. ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

ง. ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85

16. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะต่อไปนี้ข้อใดสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับคล้อยตาม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร

ก. นำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านแนวคิด หลักวิชาการเพื่อให้ผู้อื่นคล้อยตาม

ข. บุคลิกภาพดีทั้งด้านการแต่งกาย กริยาท่าทาง การพูด การเขียน

ค. จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลงาน สร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ

 ง. ถูกทุกข้อ

17. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการเลือกสมรรถนะที่จะพัฒนา

ก. ควรพัฒนาสมรรถนะที่ต้องการพร้อม ๆ กันทุกด้าน

ข. ควรพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการ

 ค. ควรเลือกสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นลำดับแรก

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

18. “ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน”ถือเป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะใด

ก. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 ข. การวิเคราะห์และสังเคราะห์

ค. การมีวิสัยทัศน์

ง. การทำงานเป็นทีม

19. ความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ คือสมรรถนะใด

 ก. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ข. การบริการที่ดี

ค. การทำงานเป็นทีม

ง. การวิเคราะห์และสังเคราะห์

20. แนวทางการพัฒนาตนเองข้อใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสมรรถนะการ มุ่งผลสัมฤทธิ์

ก. พัฒนางานที่ได้รับมอบหมายครบทุกรายการและปรากฏผลงานที่มีคุณภาพ

ข. นำข้อวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เกี่ยวข้องมาปรับปรุงหรือพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น

ค. นำผลงานที่เกิดขึ้นแสดงต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 ง. ถูกทุกข้อ

21. “มีการทดลองวิธีการหรือจัดทำคู่มือประกอบการพัฒนางานใหม่ๆ โดยมีการจัดทำรายงานการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการเผยแพร่ในวงกว้าง” เป็นเกณฑ์การประเมินในสมรรถนะใด

ก. การพัฒนาตนเอง

 ข. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

ค. การวิเคราะห์และสังเคราะห์

ง. การมีวิสัยทัศน์

22. “ระบุสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของงานและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่หลากหลายและปฏิบัติได้ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน" เป็นเกณฑ์การประเมินในสมรรถนะใด

ก. การมีวิสัยทัศน์

ข. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

ค. การพัฒนาตนเอง

 ง. การวิเคราะห์และสังเคราะห์

23. การประเมินที่ดีควรมีลักษณะต่อไปนี้

ก. มีวัตถุประสงค์ในการประเมินอย่างชัดเจน

ข. เป็นกระบวนการที่สามารถวัดประเมินได้

ค. ประเมินอย่างเป็นระบบ

 ง. ถูกทุกข้อ

24. การประเมินรูปแบบใดที่มุ่งประเมินพฤติกรรมหลักที่คาดหวังและได้รับความนิยม ในการใช้ประเมินสมรรถนะ

ก. BARS

 ข. Self-Boss Assessment

ค. 360 Evaluation

ง. Interview

25. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหลักการประเมินสมรรถนะเพื่อการบริหารผลงาน

ก. ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน

ข. ประเมินเป้าประสงค์และบรรยากาศในการทำงาน

ค. ประเมินผลงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 ง. ประเมินงานที่มอบหมายและประเมินพฤติกรรมในการทำงาน

คะแนน 19 คะแนน จาก 25 คะแนน

ส่วนล่างของฟอร์ม

 

 

ส่วนบนของฟอร์ม

Post_test 2301

1. ข้อใดเป็นพฤติกรรมของผู้นำที่มุ่งด้านมิตรสัมพันธ์

ก. การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ

ข. การกำหนดวิธีการทำงาน

ค. การยอมรับถึงความรู้สึก ความคิด

ง. การกำหนดบทบาทของผู้นำและผู้ตาม

2. การบริหารงานวิชาการยุคใหม่ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. เน้นการสอน

ข. บริหารการเปลี่ยนแปลง

 ค. สร้างองค์ความรู้ต้วยตนเอง

ง. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

3. ข้อใดที่บ่งชี้บทบาทหน้าที่ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามากที่สุด

 ก. มาตรฐาน

ข. ระดับเงินเดือน

ค. คุณวุฒิ

ง. วัยวุฒิ

4. ข้อใดเป็นบทบาทสำคัญที่สุดของผู้บริหารในการเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอน

ก. ให้ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้

ข. ให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อการสอนคณิตศาสตร์

 ค. ให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ

ง. ให้ครูเข้าใจการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. ข้อใดที่ไม่ใช่แนวทางการจัดการศึกษาของการปฏิรูปการศึกษา

ก. เป้าหมาย

ข. วิสัยทัศน์

 ค. การพยากรณ์อนาคต

ง. การจัดการ

6. ข้อใดที่ไม่ใช่แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้

ก. ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ข. ความรู้

 ค. ชาตินิยม

ง. การบูรณาการ

7. การประกันคุณภาพภายนอกตามกฎหมายการศึกษาต้องดำเนินการทุก ๆ ครั้ง : ปี

ก. 1 ปี

ข. 2 ปี

ค. 3 ปี

 ง. 5 ปี

8. การรายงานประจำปีตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เรียกชิ่อย่อตามข้อใด

 ก. SAR

ข. PAR

ค. ASR

ง. SSR

9. ข้อใดที่ไม่ใช่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในสถานศึกษา

ก. มีระบบเครือข่ายอินทราเน็ต และระบบเครือข่ายภายใน ในสถานศึกษา

ข. มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียน การสอน

ค. มีการจัดห้องเรียนที่หลากหลาย เช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

 ง. มีอุปกรณ์ที่มีราคาแพง

10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่จำเป็นต้องมีส่วนประกอบตามข้อใด

ก. คอมพิวเตอร์

ข. ซอฟแวร์

ค. ผู้ใช้

 ง. เอกสารทำการ

11. ข้อใดไม่ใช่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก. โทรศัพท์

ข. คอมพิวเตอร์

ค. แฟกซ์

 ง. แบตเตอรี่

12. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสื่อสาร

ก. ผู้รับข่าวสาร

ข. ผู้ส่งข่าวสาร

ค. ข้อมูลข่าวสาร

 ง. ผู้ประสานการสื่อสาร

13. ทุกข้อเป็นภาวะผู้นำของผู้บริหารในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ยกเว้นข้อใด

ก. มีความตระหนักถึงกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรียน

ข. มีความตระหนักถึงความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน

 ค. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ง. มีความรู้ในทฤษฎีและปรัชญาของหลักสูตร

14. ข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

ก. ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมในการพัฒนาหลักสูตร

ข. ให้คำแนะนำแก่ครูในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

ค. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

 ง. ตัดสินใจที่ถูกต้องในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

15. ทุกข้อเป็นบทบาทของผู้บริหารในฐานะเป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอน ยกเว้นข้อใด

ก. จะต้องกระตุ้นให้ครูได้ให้ความสนใจกับพัฒนาการทุก ๆ ด้านของนักเรียน

 ข. จะต้องยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน

ค. จะต้องช่วยให้เกิดบูรณาการประสบการณ์ทั้งมวลของนักเรียน

ง. จะต้องส่งเสริมสมรรถภาพในการสอนของครูให้ดียิ่งขึ้น

16. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน

ก. การกำหนดจุดมุ่งหมายของการสอน

ข. การเตรียมความพร้อมในการเรียน

 ค. การนำเข้าสู่บทเรียน

ง. การดำเนินการสอน

17. ข้อใดเป็นขั้นตอนของ R ในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบ P-A-O-R

ก. การสำรวจปัญหาและจัดทำแผนการแก้ปัญหาร่วมกัน

ข. การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ

 ค. การประเมิน ตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหา

ง. การปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหา

18. ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ก. การปฏิบัติงานที่ตรงตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและครู

 ข. ผู้เรียนบรรลุตามที่หลักสูตรต้องการ

ค. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครู

ง. การพัฒนาการสอนของครู

19. การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จะเป็นประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด

ก. ได้ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา

ข. ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมการแก้ปัญหา

ค. ได้ทฤษฎีมาเป็นฐานในการแก้ปัญหา

 ง. ได้นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา

20. ข้อใดเป็นผลพลอยได้จากการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

 ก. รายงานวิจัยของผู้บริหารและครู

ข. ความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน

ค. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น

ง. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้นวัตกรรม

คะแนนที่ได้ 17 จาก 20 คะแนน

 

��9�%�����R�กเรียน

ง. เรียนรู้จากชุดฝึกที่ตรงกับความสามารถของนักเรียน

 

คะแนนที่ได้ 17 คะแนน จาก 20 คะแนน

 

ส่วนบนของฟอร์ม

Post_test 2303

1. ความหมายของการจัดการความรู้ตรงกับข้อใดมากที่สุด

 ก. กระบวนการจัดการความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ข. กลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นความรู้ให้เป็นระเบียบครบถ้วน

ค. วิธีการจัดการข้อมูลที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคลกรในองค์กรทุกคน

ง. การยกระดับความรู้ขององค์กร

2. องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ตรงกับข้อใด

ก. เทคโนโลยี กระบวนการจัดการความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้

ข. กระบวนการจัดการความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ คน

ค. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ คน เทคโนโลยี

 ง. คน เทคโนโลยี กระบวนการจัดการความรู้

3. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ตรงกับข้อใด

ก. การใช้การบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม

 ข. ทฤษฎีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม

ค. ประสบการณ์การบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม

ง. การปฏิบัติจริงในการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม

4. ความรู้ในข้อใดที่เป็นความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)

ก. ทฤษฎีการประเมินผู้เรียนที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง

ข. หลักการการประเมินผู้เรียนที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง

ค. แนวทางการประเมินผู้เรียนที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง

 ง. ประสบการณ์ในการประเมินผู้เรียนที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง

5. สิ่งที่จะช่วยบอกถึงสถานะของกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรคือข้อใด

ก. การจัดการเปลี่ยนแปลง

ข. การยกย่องชมเชย

 ค. การวัดผล

ง. การเรียนรู้

6. ข้อใดเป็นเสมือนแกนหลักของการจัดการความรู้

ก. การวัดผล

ข. การสื่อสาร

ค. กระบวนการและเครื่องมือ

 ง. การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม

7. การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร ถือเป็นการดำเนินงานในข้อใด

ก. การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม

ข. กระบวนการและเครื่องมือ

ค. การวัดผล

 ง. การเรียนรู้

8. กระบวนการจัดการความรู้มีขั้นตอนที่สำคัญกี่ขั้นตอน

ก. 6 ขั้นตอน

 ข. 7 ขั้นตอน

ค. 8 ขั้นตอน

ง. 9 ขั้นตอน

9. กระบวนการใดที่เป็นการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด

ก. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข. การสร้างและแสวงหาความรู้

ค. การเข้าถึงความรู้

 ง. การเรียนรู้

10. ข้อใดเป็นส่วนที่แสดงถึงส่วนหางปลา ตามโมเดลปลาทู

ก. การใช้เทคโนโลยีนำความรู้ที่เด่นชัด (Explicit Knowledge) ไปเผยแพร่

ข. การกำหนดความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 ค. การจัดทำเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP)

ง. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเรื่องเล่าเร้าพลัง

11. การจัดสถานที่ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถือเป็นการดำเนินงานในข้อใด

ก. วัฒนธรรมองค์กร

 ข. โครงสร้างพื้นฐาน

ค. การสร้างบรรยากาศ

ง. การสื่อสารภายในองค์กร

12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. เทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ

ข. เทคโนโลยีช่วยให้คนค้นหาความรู้ได้สะดวก

 ค. เทคโนโลยีช่วยให้คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้

ง. เทคโนโลยีช่วยให้ข้อมูลความรู้จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ

13. ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร

ก. โครงสร้างพื้นฐาน

 ข. วัฒนธรรมองค์กร

ค. กลยุทธ์ขององค์กร

ง. การวัดผล

14. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการใช้เรื่องเล่าเร้าพลังในการจัดการความรู้

 ก. เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ข. เพื่อสร้างชุมชนแนวใหม่ปฏิบัติ

ค. เพื่อจับความรู้ฝังลึก

ง. เพื่อพัฒนาตน

15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการเล่าเรื่องที่ดี

 ก. เรื่องเล่าเป็นเรื่องสมมุติขึ้น

ข. เรื่องเล่าสอดคล้องกับหัวปลาของกลุ่ม

ค. มีลีลาการเล่าที่ทำให้เกิดพลังการขับเคลื่อน

ง. เรื่องที่เล่า ครบจบภายในเวลาประมาณ 2-3 นาที

16. ผู้มีบทบาททำให้สมาชิกในกลุ่มได้เล่าเรื่องกันทุกคน

ก. หัวหน้าทีมและผู้ดำเนินการในกลุ่ม

 ข. คุณอำนวยหรือผู้ดำเนินการในกลุ่ม

ค. คุณเอื้อหรือหัวหน้าทีม

ง. คุณลิขิตหรือผู้จดบันทึก

17. ผู้ทำหน้าที่เล่าเรื่องด้วยการบอกความสำเร็จของตนเองตามหัวปลาที่กำหนดไว้ ตรงกับข้อใด

ก. คุณเอื้อหรือหัวหน้าทีม

ข. คุณอำนวยหรือผู้ดำเนินการกลุ่ม

ค. หัวหน้าทีมและผู้ดำเนินการกลุ่ม

 ง. คุณกิจหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของเรื่อง

18. ทุกข้อเกี่ยวข้องกับแก่นความรู้ ยกเว้นข้อใด

ก. เป็นความรู้เชิงปฏิบัติ

ข. เป็นขุมความรู้ที่นำมาจัดหมวดหมู่

 ค. เป็นขุมความรู้ที่สกัดจากบทความทางวิชาการ

ง. เป็นชุดความรู้ชุดหนึ่งสำหรับใช้ทำงานใดงานหนึ่ง

19. ทุกข้อเป็นลักษณะของขุมความรู้ ยกเว้นข้อใด

ก. เป็นวิธีการปฏิบัติ

ข. เป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยกิริยา

 ค. เป็นภาษาวิชาการที่ต้องอธิบายความหมาย

ง. เป็นข้อความที่สื่อความเข้าใจได้โดยทั่วไป

20. ข้อใดเป็นบันทึกขุมความรู้ที่มีวิธีปฏิบัติไม่ถูกต้อง จากเรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ก. เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล

 ข. ต้องสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร

ค. เรียนรู้ที่สนองความสนใจของนักเรียน

ง. เรียนรู้จากชุดฝึกที่ตรงกับความสามารถของนักเรียน

 

คะแนนที่ได้ 17 คะแนน จาก 20 คะแนน

 

 

ท่านใดมีข้อสอบอีกก็แนะนำได้  แนะนำเพื่อสร้างปัญญา  จะประชาสัมพันธ์ให้ฟรี

www.kunnay.com

Tags : ข้อสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ

view

วิดีโอกิจกรรมยูทูปของชุมชนและนอกชุมชน

พิธีพระ วันพ่อ อบต ดงน้อย

ขบวนแห่ตราตั้ง เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วฯ

เมือง ร้อยเอ็ด

โรงสีข้าวสหกรณ์เกษตรพิสัย ข้าวหอมมะลิ

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 3

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 4

ผวจ อนุสรณ์ แก้วกังวาล นายก กาขาด ผ่องใส จ. ร้อยเอ็ด

พิธี พระศพสมเด็จพระสังหราช เกาะแก้ว

รถไถนาจิ๋ว ยักษ์แคระ

อาหารเช้า โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้

พระพรหมเวที งานศพ หลวงตาเฮียง

โรงแรม ร้อยเอ็ดซิตี้

ทอดกฐิน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน แห่กฐินรอบโบสถ์

รถยักษ์เกี่ยวข้าว ล้อเหล็ก เจอสิบล้อ 1

ร.ต.ท ไพบูลย์ ประเสริฐศรี 1 อุปสมบท บุตร

รถยักษ์ใหญ่ เกี่ยวข้าว ปะทะ สิบล้อดั๊ม 2

พิธีสงฆ์ สมรส แต แมน

วันกำนัน ผู้ใหญ่

ผ้าไหม หนองกง บุรีรัมย์

กฐิน วัดหนองปลิง พนมสารคาม

มอบบ้านนักเรียน สพป ฉช 2

แม่ยม เพ็งบุบผา วัดหนองป่าตอง

สรพงศ์ ชาตรี ขวัญจิต ศรีประจันต์ เจ้าภาพเลี้ยง กฐิน

จำนงค์ มากสมบูรณ์ วัดสุทธาวาส เมืองฉะเชิงเทรา

ตลาดเช้า ดอนทอง

Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

ฉลองโรงสี ผญ ศิลป์ ราชสาส์น

หลวงพ่อแดง

ปั่น เพื่อพ่อ เกาะแก้ว 1

Road Phutai Ang Rue Nai.ถนน ป่าภูไท อ่างฤาไน

Eat Forest Rom Pho Thong ร่มโพธิ์ทอง อ่างฤาไน ป่าตะวันออก

ศิลปหัตถกรรม ฉช เขต 2

วัดมอญจมน้ำ ล่องเรือชม

WatBhuttakaya วัดมอญพุทธคยา

Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

cremate สุวัฒน์(โบ้) แต่งอ่อน วัดดอนทอ

สพป ฉช 2 มอบรางวัล

Mon Bridge ชาวมอญ สะพาน ชาวมอญ

อาบน้ำนาค บัญชา(ต่อ) มะสกล วัดดอนทอง

วัชรพงษ์(ขาว) กรรณิกา วัดดอนทอง อ เมือง ฉะเชิงเทรา

Songkran parade แห่นางสงกรานต์ ดงน้อย

D.A.R.E. เต้น ต้านยาเสพติด

เสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดเกาะแก้ว

Khao Phansa day เข้าพรรษา เกาะแก้ว

รำวง วันสงกรานต์ วงใหญ่

Rose made with pandan ทำกุหลาบใบเตย

วัดพระพุทธชินราช พิษณุโลก สวยศักดิ์สิทธิ์ จเร วุฒิศาสน์โสภณ จเร วุฒิศาสน์โสภณ

ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ การตั้งค่า wifi

สรงน้ำอาบศพ พระปลัดศรีหศักดิ์ ดุลยสิทธิ์ เกาะแก้ว

สมเกียรติ วรมน แก้วคำ อุปสมบท อานุภาพ(เบียร์) เกาะแก้ว

สวดข้ามปี หินดาษ

โอท็อป OTOP

วิดีโอกิจกรรมยูทูปในโรงเรียน

ค่ายลูกเสือ เกาะแก้ว

ครูกอล์ฟ ย้าย หินดาษ ไป เกาะแก้วฯ

สอบธรรมศึกษา เกาะแก้ว

เยี่ยมบ้านนักเรียน รอง สิทฺธิชย เวชสุวรรณ

การทำโต๊ะอาหาร อนุบาล

การทำขนม ขนมชั้น

โตโยต้า เกตุเวย์ มอบสนามเปตอง เกาะแก้ว

การสร้างรั้วโรงเรียน

แข่งขันวิชาการ ราชสาส์น

ออกกำลังกาย

ของเล่น เกาะแก้ว

สวดมนต์ เพื่อแม่

ตักบาตร วันแม่

วันไหว้ครู

ช่างปูนทำถนน เกาะแก้ว

สร้างบันได อาคาร

ตักบาตร วันพ่อ เกาะแก้ว

วชิราวุธ รำลึก เกาะแก้ว

ลอยกระทง เกาะแก้ว

วันงดบุหรี่โลก เกาะแก้ว

ปัจฉิมนิเทศ เกาะแก้ว

ครูเกษียณ เกาะแก้ว

สร้างเว็บ เกาะแก้ว

การตีฝ้า อาคารเรียน

ทำบุญอาคารเรียน

คืนความสุข ประชาชน

Sports แข่งขัน กีฬาสี เกาะแก้ว พาเหรด กีฬาสี

กิจกรรม หน้าเสาธง เกาะแก้ว

การแสดง วันเด็ก อนุบาล

พิธีทำบุญวันเด็ก เกาะแก้ว ดนตรี รับแขก

ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม เกาะแก้ว

Under water world pattaya

สนามสุขภาพ สพป ฉช 2

เรือนรับรองประถม สพป ฉช 2

วางท่อระบายน้ำ สพป ฉช 2

ซ่อมถนนคอนกรีต สพป ฉช 2

ลูกกรงรอบอาคารเรียน สพป ฉช 2

อาเซียน สคูล ออนไลน์ Asian School Online

สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ

ส้วมบ้านพักนักศึกษา

เรือนรับรองแขก โต๊ะประชุมย่อย

ห้องมุขผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้ว สพป ฉช 2

อาคารกันแดดกันฝน สพป ฉช 2

จัดสวน ปลูกไม้ประดับ เกาะแก้ว สพป ฉช 2

ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องคอม ห้องเน็ท ห้องการงาน ห้องพยาบาล เกาะแก้ว สพป ฉช 2

ฉลองพระอุปัชฌาย์ พระครูชั้นสัญญบัตร พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ เจ้าคณะตำบลดงน้อย

วัดไผ่เงิน พระครูอดุย์ธรรมานุวัตร มอบเงินตกแต่งอาคารเรียน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

บันได ขึ้นอาคารเรียน สวรรค์ทางปัญญา สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์ เกาะแก้ว สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

พัฒนาห้องสวย ปูกระเบื้อง ติดลูกกรง สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ส้วม หวานแหวว หลังใหม่ พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ส้วม ปลาทอง เสือตอ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

เครื่องเย็นกรองน้ำดื่ม โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ดีดยกอาคารเรียนเป็น 2 ชั้น โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

กุฏิทรงไทย แหล่งเรียนรู้ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

พัฒนาห้องน้ำห้องส้วม พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ดงน้อย สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สมศ ประเมินโครงการ

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เพลงโรงเรียนในฝัน

ดนตรีไทย โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

การทำนำสมุนไพร

อาการโรคหัวใจ

ดนตรีสากล

แรงเสียดทาน

การต่อวงจรไฟฟ้า

ทดลองน้ำส้มสายชู

ระบบสุริยะจักรวาล

การทดลองดิน

วันภาษาไทย

ข้อสอบ ผู้ช่วยครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สุขศึกษา พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ศิลป ดนตรี นาฏศิลป์

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ป้องกันนกพิราบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น จ ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 6 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 4 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 5 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 6 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 5 ส พ ม ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 1 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 2 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 3 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

โครงการไทยเข้มแข็ง SP2

วิทยาศาสตร์

ปฏิกิริยานิวเคลียร์

ปฏิกิริยาเคมี

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 5 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 6 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 5 สพป ฉช 2

ดวงอาทิตย์ (The Sun)

การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก

Nuclear Reaction

การขยายตัวของเอกภพ

การกำเนิดจักรวาล ทฤษฎีที่อธิบายกำเนิดความเป็นมาของจักรวาลมีอยู่หลายทฤษฎี มีอยู่ 2 ทฤษฎีที่ ได้รับการยกย่องและสนใจจากบุคคลทั่วไป คือ ทฤษฎีการระเบิดที่ยิ่งใหญ่หรือบิกแบงค์ (Big Bang Theory ) และทฤษฎีภาวะคงที่ ( Steaely State Theory )

น้ำแข๊งบนดวงจันทร์ มนุษย์ได้นับถือ ลุ่มหลง และสงสัยในความลึกลับของดวงจันทร์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ มนุษย์เริ่มเข้าใจธรรมชาติของดวงจันทร์เมื่อ Galileo ใช้กล้องโทรทรรศน์ ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นส่องดูดวง

แผ่นธรณีภาคบริเวณต่างๆของโลก

เบญจมฯค่ายวิทย์ ราชสาส์น สพป ฉช 2

เเนะเเนวการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ที่สุดในประเทศ ที่สุดในเอเซีย ที่สุดในโลก

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

การกู้ยืม การสอบชิงทุน ทุนวิจัย ข้อสอบ

นโยบายเรียนฟรี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

พระรถ เมรี นางสิบสอง นิทานพื้นบ้าน ราชสาส์น(ปลาดาว)

ภาษา

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

เว็บเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

อีเมล์บุคลากร โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ผู้จัดการเว็บ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

วัดเกาะแก้วเวฬุวัน จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(นางทัศนีย์/น.ส ดลฤดี)

งานงบประมาณ นิจพร เสนฉิม

งานบริหารทั่วไป มานะ จะพิภพ

งานบุคลากร น.ส ชัชฐาณัช

งานวิชาการ(ปิยะฉัตร)

ผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ระบบสารสนเทศโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ผลงานนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

โรงเรียนในฝัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สภานักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ประกาศโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

แผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ประวัติโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view