http://www.koukaew.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 เว็บค้นคว้าเพื่อการศ

บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

บริการ

หน้าแรก
บทความ
www.kunnay.com
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ

นาฬิกา

Alternative content

สถิติ

เปิดเว็บ13/11/2008
อัพเดท09/02/2017
ผู้เข้าชม5,793,999
เปิดเพจ7,783,569

ปฎิทิน

« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

แบบฟอร์มแบบพิมพ์ คำสั่งแต่งตั้ง วัดเกาะแก้วเวฬุวัน

แบบฟอร์มแบบพิมพ์  คำสั่งแต่งตั้ง  วัดเกาะแก้วเวฬุวัน

วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  หล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธร  เนื้อสำริด 

พิธีพุทธเทวา-ภิกเษก  นพเคราะห์  แก้ปีชง เสริมศิริมงคล โชคลาภ บารมี

ฉลองตราตั้งเป็น  พระปลัดอำนวย และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะสงฆ์ต่่างๆ

               เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการและเลขานุการจึงได้ รวบรวมแบบฟร์อมและแบบพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์มาลงไว้ในเว็บไซต์    ซึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้  ซึ่งก็จะพยายามรวบรวมมาให้ครอบคลุมงานกิจการคณะสงฆ์

แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี ๒๕๕

Excel

บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน้าที่เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

Excel

บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔

Excel

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์

Excel

ตัวอย่างหนังสือรับรองว่าจะเป็นผู้ดูแลความประพฤติพระภิกษุ-สามเณรในระหว่างไปต่างประเทศ

pdf File

แบบรายงานการบรรจุแต่งตั้งพระสังฆาธิการพระเลขานุการ (ใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด)

pdf File

บัญชีรายนามกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

Excel

ปกแบบรายงานเพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ขอตั้ง)

pdf File

แบบรายงานเพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ขอตั้ง)

pdf File

๑๐

ปกแบบรายงานเพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ (ขอเลื่อน)

pdf File

๑๑

แบบรายงานเพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ (ขอเลื่อน)

pdf File

๑๒

แบบบัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน้าที่เจ้าอาวาส(อบรมเจ้าอาวาสใหม่) ของคณะสงฆ์หนใต้

Excel

๑๓

แบบฟอร์มแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

Word

๑๔

แบบเอกสารเพื่อรายงานการประชุมพระสังฆาธิการ

Word

๑๕

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะ

Excel

๑๖

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

Excel

๑๗

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานสมณศักดิ์            

Excel

๑๘

แบบหนังสือขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ             และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Word

๑๙

แบบหนังสือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ

Word

๒๐

แบบหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง             แจ้ง และรายงานการแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะ

Word

๒๑

แบบเอกสารรายงานเพื่อขอยกเจ้าคณะและรองเจ้าคณะเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ            

Word

๒๒

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

Word

๒๓

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

Word

๒๔

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งรองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

Word

๒๕

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร

Word
                        

๒๖

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการพ้นจากตำแหน่งพระสังฆาธิการและไวยาวัจกร

Word
                        

๒๗

แบบเอกสารเกี่ยวกับการขอยกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์

Word
                        

๒๘

แบบเอกสารเพื่อให้พระสังฆาธิการออกจากตำแหน่งหน้าที่

Word
                        

๒๙

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อถอดถอนพระสังฆาธิการจากตำแหน่งหน้าที่

Word
                        

๓๐

แบบเอกสารเกี่ยวกับการให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่

Word
                        

๓๑

แบบเอกสารเกี่ยวกับการตำหนิโทษและภาคทัณฑ์พระสังฆาธิการ

Word

๓๒

แบบเอกสารเกี่ยวกับการร้องทุกข์

Word

๓๓

แบบฟร์อมบัญชี ศ แผนกธรรม (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

.rar file

๓๔

แบบฟร์อมบัญชี  สนามสอบ ประจำปี ๒๕๕๑ (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

.rar file

๓๕

แบบบัญชีรายนามกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

pdf File                     

 

๓๖

ใบสั่งซื้อหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุสามเณร (แบบใหม่) (จะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด)

pdf File

๓๗

บัญชีรายนามวัดเพื่อขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  

Excel

๓๘

บัญชีรายชื่อพระภิกษุสามเณรผู้ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

Excel

๓๙

ทะเบียนประวัติพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ (ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ)               

pdf File

๔๐

หนังสือควบคุมการออกหนังสือสุทธิให้แก่พระภิกษุสามเณร (ออกแบบไว้สำหรับออกให้ได้เล่มละ ๑๐๐ รูป)

pdf File

๔๑

ปกหนังสือควบคุมการออกหนังสือสุทธิให้แก่พระภิกษุสามเณร

pdf File

๔๒

แบบบัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน้าที่เจ้าอาวาส(อบรมเจ้าอาวาสใหม่) ของคณะสงฆ์หนใต้

Excel

๔๓

ตัวอย่างหนังสือขอฝากศิษย์ให้เข้าอยู่พำนักเพื่อศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมในสำนัก

pdf File

๔๔

ตัวอย่างหนังสือรับรองการบรรพชาอุปสมบท (เพื่อให้กุลบุตรผู้ที่ลาบวชได้เก็บไว้เป็นหลักฐานรายงานตัวเข้าทำงาน)

pdf File

๔๕

ตัวอย่างหนังสือเจ้าอาวาสอุปัชฌาย์ขอฝากศิษย์ให้เข้าอยู่พำนักเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมในสำนักวัดอื่น

pdf File

๔๖

บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงฯ ภาคใต้

Excel

๔๗

บัญชีรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงฯ  ภาคใต้

Excel

๔๘

ตัวอย่างหนังสือรับรองว่าจะเป็นผู้ดูแลความประพฤติพระภิกษุ-สามเณรในระหว่างไปต่างประเทศ

pdf File

๔๙

แบบฟอร์มชุดใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท             (แบบใหม่ มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก)

pdf File

๕๐

บัญชีสัทธิวิหาริกประจำปี             หรือ บัญชี สว.๑ (สำหรับพระอุปัชฌาย์ รายงานเจ้าคณะตำบล เพื่อส่งเจ้าคณะอำเภอ)

Excel

๕๑

บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์             ในจังหวัด หรือบัญชี สว. ๒ (สำหรับเจ้าคณะจังหวัดทำส่งเจ้าคณะภาค)

Excel

๕๒

บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์             ในภาค หรือ บัญชี สว.๓ (สำหรับเจ้าคณะภาคนำส่งเจ้าคณะใหญ่)

Excel

๕๓

แบบรายงานการพ้นตำแหน่งของพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ หรือเลขานุการ (ใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด)

pdf File

๕๔

แบบฟอร์มบัญชีส่งสอบความรู้บาลี ประจำปี (บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลี ศ.๒ และบัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบบาลี  ศ.๓)  (ใช้โปรแกรม              WinRAR 3.40thai เปิด)

.rar file

๕๕

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ / รองเจ้าคณะ

Excel

๕๖

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ

Excel

๕๗

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ประจำปี ๒๕๕.......

Excel

๕๘

คำแนะะนำเกี่ยวกับการเขียนประวัติเพื่อขอพระราชทานตั้งสมณศักด

pdf File

๕๙

แบบทะเบียนประวัติพระราชาคณะ (เพื่อพิมพ์รายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File   

๖๐

แบบทะเบียนประวัติพระครูสัญญาบัตร (เพื่อพิมพ์รายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

                        

pdf File

                        

๖๑

แบบทะเบียนประวัติพระภิกษุ (โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๑๕/๒๕๕๒)

                        

pdf File

                        

๖๒

แบบทะเบียนประวัติสามเณร (โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๑๕/๒๕๕๒)

                        

pdf File

                        

๖๓

แบบรายงานรายรับ-รายจ่ายการทอดกฐิน

                        

pdf File

                        

๖๔

แบบสำรวจพระสังฆาธิการหนใต้             ซึ่งดำรงตำแหน่ง ที่มีอายุครบ ๘๐ ปีบริบูรณ์

                        

pdf File

                        

๖๕

แบบสำรวจพระสังฆาธิการหนใต้ซึ่งดำรงตำแหน่ง ที่มีอายุยังไม่ครบ ๘๐ ปี (แนบแบบรายงานขอยกเป็นที่ปรึกษาฯ ด้วย)

                        

pdf File

                        

๖๖

ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาบาลีfont_paLi(ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

font_paLi.rar

๖๗

ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาบาลี (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

winzip

๖๘

ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาไทยfont_thai  (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

font_thai.rar

๖๙

ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งตั้ง รก วัดพัฒนาราม

Word

๗๐

โปรแกรม WinRAR 3.40thai

http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-1312-page-e.html

ที่

รายการแบบฟอร์ม หรือแบบพิมพ์

หมายเหตุ

บัญชีรายนามเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการของคณะสงฆ์หนใต้ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๕

Excel

บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน้าที่เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ 

Excel

บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕ 

Excel

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ 

Excel

แบบบัญชีสำรวจวัด พระภิกษุ สามเณร ศิษย์วัด ชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕....... 

Excel

แบบบันทึกรายงานคณะกรรมการช่วยเหลือพระผู้ประสบภัย

Word

แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี ๒๕๕……

Excel

ใบสั่งซื้อหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุสามเณร (แบบใหม่)  (จะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด)

pdf File

บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้าประชุมตามโครงการพระสงฆ์กับการบูรณาการหลักศาสนาเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้ง 

Excel

๑๐

บัญชีรายชื่อพระภิกษุผู้เข้ารับการถวายความรู้ตามโครงการการถวายความรู้พระภิกษุ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ

Excel

๑๑

บัญชีรายนามวัดเพื่อขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 

Excel

๑๒

บัญชีรายชื่อพระภิกษุสามเณรผู้ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 

Excel

๑๓

ทะเบียนประวัติพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ (ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ)

pdf File

๑๔

หนังสือควบคุมการออกหนังสือสุทธิให้แก่พระภิกษุสามเณร (ออกแบบไว้สำหรับออกให้ได้เล่มละ ๑๐๐ รูป)

pdf File

๑๕

ปกหนังสือควบคุมการออกหนังสือสุทธิให้แก่พระภิกษุสามเณร

pdf File

๑๖

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้ทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ผู้เข้าประชุมสัมมนา ประจำปี ๒๕๕๓

Excel

๑๗

บัญชีรายชื่อพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระวิทยากรอบรมเยาวชน ของคณะสงฆ์หนใต้ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓

Excel

๑๘

แบบบัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน้าที่เจ้าอาวาส(อบรมเจ้าอาวาสใหม่) ของคณะสงฆ์หนใต้

Excel

๑๙

ตัวอย่างหนังสือขอฝากศิษย์ให้เข้าอยู่พำนักเพื่อศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมในสำนัก

pdf File

๒๐

ตัวอย่างหนังสือรับรองการบรรพชาอุปสมบท (เพื่อให้กุลบุตรผู้ที่ลาบวชได้เก็บไว้เป็นหลักฐานรายงานตัวเข้าทำงาน)

pdf File

๒๑

ตัวอย่างหนังสือเจ้าอาวาสฝอุปัชฌาย์ขอฝากศิษย์ให้เข้าอยู่พำนักเพื่อศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมในสำนักวัดอื่น

pdf File

๒๒

บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงฯ ภาคใต้

Excel

๒๓

บัญชีรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงฯ ภาคใต้

Excel

๒๔

ตัวอย่างหนังสือรับรองว่าจะเป็นผู้ดูแลความประพฤติพระภิกษุ-สามเณรในระหว่างไปต่างประเทศ

pdf File

๒๕

แบบฟอร์มชุดใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท (แบบใหม่ มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก)

pdf File

๒๖

บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ ของคณะสงฆ์หนใต้

Excel

๒๗

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการระดับตำบลผู้เข้าประชุมสัมมนา ของคณะสงฆ์หนใต้

Excel

๒๘

บัญชีรายนามพระอุปัชฌาย์ผู้เข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะสงฆ์หนใต้

Excel

๒๙

บัญชีสัทธิวิหาริกประจำปี หรือ บัญชี สว.๑ (สำหรับพระอุปัชฌาย์ รายงานเจ้าคณะตำบล เพื่อส่งเจ้าคณะอำเภอ)

Excel

๓๐

บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ในจังหวัด หรือบัญชี สว. ๒ (สำหรับเจ้าคณะจังหวัดทำส่งเจ้าคณะภาค)

Excel

๓๑

บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ ในภาค หรือ บัญชี สว.๓ (สำหรับเจ้าคณะภาคนำส่งเจ้าคณะใหญ่)

Excel

๓๒

แบบรายงานการบรรจุแต่งตั้งพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ (ใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด)

pdf File

๓๓

แบบรายงานการพ้นตำแหน่งของพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ หรือเลขานุการ (ใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด)

pdf File

๓๔

แบบฟอร์มบัญชีส่งสอบความรู้บาลี ประจำปี (บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลี ศ.๒ และบัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบบาลี ศ.๓)

.rar file

๓๕

บัญชีรายนามกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

Excel

๓๖

บัญชีรายชื่อพระภิกษุผู้ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

Excel

๓๗

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ / รองเจ้าคณะ

Excel

๓๙

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ

Excel

๔๐

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ประจำปี ๒๕๕.......

Excel

๔๑

ปกแบบรายงานเพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ขอตั้ง)

Word

๔๒

แบบรายงานเพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ขอตั้ง)

Word

๔๓

ปกแบบรายงานเพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ (ขอเลื่อน)

Word

๔๔

แบบรายงานเพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ (ขอเลื่อน)

Word

๔๕

คำแนะะนำเกี่ยวกับการเขียนประวัติเพื่อขอพระราชทานตั้งสมณศักดิ์

pdf File

๔๖

แบบทะเบียนประวัติพระราชาคณะ (เพื่อพิมพ์รายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๔๗

แบบทะเบียนประวัติพระครูสัญญาบัตร (เพื่อพิมพ์รายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

pdf File

๔๘

แบบทะเบียนประวัติพระภิกษุ (โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๑๕/๒๕๕๒) 

Word

๔๙

แบบทะเบียนประวัติสามเณร (โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๑๕/๒๕๕๒)

Word

๕๐

แบบฟอร์มแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

Word

๕๑

แบบรายงานรายรับ-รายจ่ายการทอดกฐิน

pdf File

๔๒

แบบเอกสารเพื่อรายงานการประชุมพระสังฆาธิการ

Word

๕๓

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะ

Excel

๕๔

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

Excel

๕๕

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานสมณศักดิ์

Excel

๕๖

แบบหนังสือขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Word

๕๗

แบบหนังสือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ

Word

๕๘

แบบหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง แจ้ง และรายงานการแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะ

Word

๕๙

แบบเอกสารรายงานเพื่อขอยกเจ้าคณะและรองเจ้าคณะเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ

Word

๖๐

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

Word

๖๑

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

Word

๖๒

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งรองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

Word

๖๓

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร

Word

๖๔

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการพ้นจากตำแหน่งพระสังฆาธิการและไวยาวัจกร

Word

๖๕

แบบเอกสารเกี่ยวกับการขอยกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์

Word

๖๖

แบบสำรวจพระสังฆาธิการหนใต้ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ที่มีอายุครบ ๘๐ ปีบริบูรณ์

pdf File

๖๗

แบบสำรวจพระสังฆาธิการหนใต้ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ที่มีอายุยังไม่ครบ ๘๐ ปี (แนบแบบรายงานขอยกเป็นที่ปรึกษาฯ ด้วย)

pdf File

๖๘

แบบเอกสารเพื่อให้พระสังฆาธิการออกจากตำแหน่งหน้าที่

Word

๖๙

แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อถอดถอนพระสังฆาธิการจากตำแหน่งหน้าที่

Word

๗๐

แบบเอกสารเกี่ยวกับการให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่

Word

๗๑

แบบเอกสารเกี่ยวกับการตำหนิโทษและภาคทัณฑ์พระสังฆาธิการ

Word

๗๒

แบบเอกสารเกี่ยวกับการร้องทุกข์

Word

๗๓

ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาบาลีfont_paLi (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

font_paLi.rar

๗๔

ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาไทยfont_thai (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

font_thai.rar

๗๕

แบบฟร์อมบัญชี ศ แผนกธรรม (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

.rar

๗๖

แบบฟร์อมบัญชี สนามสอบ ประจำปี ๒๕๕๑ (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

.rar

๗๗

โปรแกรม WinRAR 3.40thai

WinRAR 3.40thai

๗๘

ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาบาลี (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้)

winzip

๗๙

แบบบัญชีรายนามกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

Excel

๘๐

ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งตั้ง รก วัดพัฒนาราม

Word

๘๑

ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งตั้ง รก วัดพัฒนาราม (ต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะเปิดได้)

pdf File

๘๒

ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดตรัง ตั้งรก วัดกะพังสุรินทร์

Word

๘๓

ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดตรัง ตั้งรก วัดกะพังสุรินทร์

pdf File

๘๔

แบบบฟอร์มใบสมัครงาน (แบบจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานฯ)

pdf File

 

              http://www.songpak16.com/plan.html

 

 


ฟังเพลง  แสดงความยินดี


http://www.youtube.com/watch?v=7BIBdYO9D7k


วัดเกาะแก้วเวฬุวัน  ต  ดงน้อย อ ราชสาส์น จ ฉะเชิงเทรา  

                                              โทรศัพท์        089  936  6745


1 เมษายน  2555 


โดย  www.kunnay.com

 

 ชม  วี  ดี  โอ  อัศจรรย์ท้องฟ้าโปร่ง  พระอาทิตย์ทรงกรด  

นกที่เคยรอ้งเจี๊ยวจ้าว  ฟังสวดอย่างสงบ

 

 http://youtu.be/5ciXj2MC44o       อ่านเกียรติประวัติ

 

 http://youtu.be/J7fF6kVMYmU     ถวายปัจจัยพระเถระ

 

 http://youtu.be/MdS0Ie7S0p0      พระเถระให้โอวาท    46

 

http://youtu.be/_EAe52SPpbQ     ฉลองตราตั้งเป็น    46

  

http://youtu.be/HMK6NkDiFRA   

  

http://youtu.be/TMv8z0fNSCM     ชุมนุมเทวดา

 

 http://youtu.be/g9lwcDUmTR4    เจ้าภาพทองแท่ง

 

http://youtu.be/KpR7ZfEd2pc      จุดประทัด  เกจิอาจารย์

 

http://youtu.be/K4cn7BCQ5z8      พิธีพุทธเทวา-ภิกเษก

  

http://youtu.be/vN8YciYhgYE      จุดเทียนปีเกิด

 

 http://youtu.be/Ejf5iSBZlS0         พิธีพุทธเทวา-ภิกเษก

  

http://youtu.be/1oQ6hvu4LZg      พิธีพุทธเทวา-ภิกเษก

  

http://youtu.be/wSKzrXrd1vo      บริจาคทอง

 

http://youtu.be/5nMQsc2zTNo      เททอง

 

http://youtu.be/q2VWBkOrqog     เททอง


 http://youtu.be/Z99U8HuyCgg      เททอง

 

http://youtu.be/1ODocqAsk-w      เททอง

 

http://youtu.be/a60ehwJ-HQs      แกะทองจากเบ้า

Tags : แบบฟอร์มแบบพิมพ์ คำสั่งแต่งตั้ง วัดเกาะแก้วเวฬุวัน

view

วิดีโอกิจกรรมยูทูปของชุมชนและนอกชุมชน

พิธีพระ วันพ่อ อบต ดงน้อย

ขบวนแห่ตราตั้ง เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วฯ

เมือง ร้อยเอ็ด

โรงสีข้าวสหกรณ์เกษตรพิสัย ข้าวหอมมะลิ

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 3

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 4

ผวจ อนุสรณ์ แก้วกังวาล นายก กาขาด ผ่องใส จ. ร้อยเอ็ด

พิธี พระศพสมเด็จพระสังหราช เกาะแก้ว

รถไถนาจิ๋ว ยักษ์แคระ

อาหารเช้า โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้

พระพรหมเวที งานศพ หลวงตาเฮียง

โรงแรม ร้อยเอ็ดซิตี้

ทอดกฐิน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน แห่กฐินรอบโบสถ์

รถยักษ์เกี่ยวข้าว ล้อเหล็ก เจอสิบล้อ 1

ร.ต.ท ไพบูลย์ ประเสริฐศรี 1 อุปสมบท บุตร

รถยักษ์ใหญ่ เกี่ยวข้าว ปะทะ สิบล้อดั๊ม 2

พิธีสงฆ์ สมรส แต แมน

วันกำนัน ผู้ใหญ่

ผ้าไหม หนองกง บุรีรัมย์

กฐิน วัดหนองปลิง พนมสารคาม

มอบบ้านนักเรียน สพป ฉช 2

แม่ยม เพ็งบุบผา วัดหนองป่าตอง

สรพงศ์ ชาตรี ขวัญจิต ศรีประจันต์ เจ้าภาพเลี้ยง กฐิน

จำนงค์ มากสมบูรณ์ วัดสุทธาวาส เมืองฉะเชิงเทรา

ตลาดเช้า ดอนทอง

Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

ฉลองโรงสี ผญ ศิลป์ ราชสาส์น

หลวงพ่อแดง

ปั่น เพื่อพ่อ เกาะแก้ว 1

Road Phutai Ang Rue Nai.ถนน ป่าภูไท อ่างฤาไน

Eat Forest Rom Pho Thong ร่มโพธิ์ทอง อ่างฤาไน ป่าตะวันออก

ศิลปหัตถกรรม ฉช เขต 2

วัดมอญจมน้ำ ล่องเรือชม

WatBhuttakaya วัดมอญพุทธคยา

Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

cremate สุวัฒน์(โบ้) แต่งอ่อน วัดดอนทอ

สพป ฉช 2 มอบรางวัล

Mon Bridge ชาวมอญ สะพาน ชาวมอญ

อาบน้ำนาค บัญชา(ต่อ) มะสกล วัดดอนทอง

วัชรพงษ์(ขาว) กรรณิกา วัดดอนทอง อ เมือง ฉะเชิงเทรา

Songkran parade แห่นางสงกรานต์ ดงน้อย

D.A.R.E. เต้น ต้านยาเสพติด

เสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดเกาะแก้ว

Khao Phansa day เข้าพรรษา เกาะแก้ว

รำวง วันสงกรานต์ วงใหญ่

Rose made with pandan ทำกุหลาบใบเตย

วัดพระพุทธชินราช พิษณุโลก สวยศักดิ์สิทธิ์ จเร วุฒิศาสน์โสภณ จเร วุฒิศาสน์โสภณ

ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ การตั้งค่า wifi

สรงน้ำอาบศพ พระปลัดศรีหศักดิ์ ดุลยสิทธิ์ เกาะแก้ว

สมเกียรติ วรมน แก้วคำ อุปสมบท อานุภาพ(เบียร์) เกาะแก้ว

สวดข้ามปี หินดาษ

โอท็อป OTOP

วิดีโอกิจกรรมยูทูปในโรงเรียน

ค่ายลูกเสือ เกาะแก้ว

ครูกอล์ฟ ย้าย หินดาษ ไป เกาะแก้วฯ

สอบธรรมศึกษา เกาะแก้ว

เยี่ยมบ้านนักเรียน รอง สิทฺธิชย เวชสุวรรณ

การทำโต๊ะอาหาร อนุบาล

การทำขนม ขนมชั้น

โตโยต้า เกตุเวย์ มอบสนามเปตอง เกาะแก้ว

การสร้างรั้วโรงเรียน

แข่งขันวิชาการ ราชสาส์น

ออกกำลังกาย

ของเล่น เกาะแก้ว

สวดมนต์ เพื่อแม่

ตักบาตร วันแม่

วันไหว้ครู

ช่างปูนทำถนน เกาะแก้ว

สร้างบันได อาคาร

ตักบาตร วันพ่อ เกาะแก้ว

วชิราวุธ รำลึก เกาะแก้ว

ลอยกระทง เกาะแก้ว

วันงดบุหรี่โลก เกาะแก้ว

ปัจฉิมนิเทศ เกาะแก้ว

ครูเกษียณ เกาะแก้ว

สร้างเว็บ เกาะแก้ว

การตีฝ้า อาคารเรียน

ทำบุญอาคารเรียน

คืนความสุข ประชาชน

Sports แข่งขัน กีฬาสี เกาะแก้ว พาเหรด กีฬาสี

กิจกรรม หน้าเสาธง เกาะแก้ว

การแสดง วันเด็ก อนุบาล

พิธีทำบุญวันเด็ก เกาะแก้ว ดนตรี รับแขก

ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม เกาะแก้ว

Under water world pattaya

สนามสุขภาพ สพป ฉช 2

เรือนรับรองประถม สพป ฉช 2

วางท่อระบายน้ำ สพป ฉช 2

ซ่อมถนนคอนกรีต สพป ฉช 2

ลูกกรงรอบอาคารเรียน สพป ฉช 2

อาเซียน สคูล ออนไลน์ Asian School Online

สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ

ส้วมบ้านพักนักศึกษา

เรือนรับรองแขก โต๊ะประชุมย่อย

ห้องมุขผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้ว สพป ฉช 2

อาคารกันแดดกันฝน สพป ฉช 2

จัดสวน ปลูกไม้ประดับ เกาะแก้ว สพป ฉช 2

ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องคอม ห้องเน็ท ห้องการงาน ห้องพยาบาล เกาะแก้ว สพป ฉช 2

ฉลองพระอุปัชฌาย์ พระครูชั้นสัญญบัตร พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ เจ้าคณะตำบลดงน้อย

วัดไผ่เงิน พระครูอดุย์ธรรมานุวัตร มอบเงินตกแต่งอาคารเรียน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

บันได ขึ้นอาคารเรียน สวรรค์ทางปัญญา สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์ เกาะแก้ว สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

พัฒนาห้องสวย ปูกระเบื้อง ติดลูกกรง สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ส้วม หวานแหวว หลังใหม่ พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ส้วม ปลาทอง เสือตอ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

เครื่องเย็นกรองน้ำดื่ม โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ดีดยกอาคารเรียนเป็น 2 ชั้น โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

กุฏิทรงไทย แหล่งเรียนรู้ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

พัฒนาห้องน้ำห้องส้วม พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ดงน้อย สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สมศ ประเมินโครงการ

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เพลงโรงเรียนในฝัน

ดนตรีไทย โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

การทำนำสมุนไพร

อาการโรคหัวใจ

ดนตรีสากล

แรงเสียดทาน

การต่อวงจรไฟฟ้า

ทดลองน้ำส้มสายชู

ระบบสุริยะจักรวาล

การทดลองดิน

วันภาษาไทย

ข้อสอบ ผู้ช่วยครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สุขศึกษา พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ศิลป ดนตรี นาฏศิลป์

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ป้องกันนกพิราบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น จ ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 6 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 4 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 5 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 6 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 5 ส พ ม ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 1 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 2 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 3 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

โครงการไทยเข้มแข็ง SP2

วิทยาศาสตร์

ปฏิกิริยานิวเคลียร์

ปฏิกิริยาเคมี

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 5 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 6 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 5 สพป ฉช 2

ดวงอาทิตย์ (The Sun)

การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก

Nuclear Reaction

การขยายตัวของเอกภพ

การกำเนิดจักรวาล ทฤษฎีที่อธิบายกำเนิดความเป็นมาของจักรวาลมีอยู่หลายทฤษฎี มีอยู่ 2 ทฤษฎีที่ ได้รับการยกย่องและสนใจจากบุคคลทั่วไป คือ ทฤษฎีการระเบิดที่ยิ่งใหญ่หรือบิกแบงค์ (Big Bang Theory ) และทฤษฎีภาวะคงที่ ( Steaely State Theory )

น้ำแข๊งบนดวงจันทร์ มนุษย์ได้นับถือ ลุ่มหลง และสงสัยในความลึกลับของดวงจันทร์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ มนุษย์เริ่มเข้าใจธรรมชาติของดวงจันทร์เมื่อ Galileo ใช้กล้องโทรทรรศน์ ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นส่องดูดวง

แผ่นธรณีภาคบริเวณต่างๆของโลก

เบญจมฯค่ายวิทย์ ราชสาส์น สพป ฉช 2

เเนะเเนวการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ที่สุดในประเทศ ที่สุดในเอเซีย ที่สุดในโลก

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

การกู้ยืม การสอบชิงทุน ทุนวิจัย ข้อสอบ

นโยบายเรียนฟรี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

พระรถ เมรี นางสิบสอง นิทานพื้นบ้าน ราชสาส์น(ปลาดาว)

ภาษา

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

เว็บเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

อีเมล์บุคลากร โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ผู้จัดการเว็บ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

วัดเกาะแก้วเวฬุวัน จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(นางทัศนีย์/น.ส ดลฤดี)

งานงบประมาณ นิจพร เสนฉิม

งานบริหารทั่วไป มานะ จะพิภพ

งานบุคลากร น.ส ชัชฐาณัช

งานวิชาการ(ปิยะฉัตร)

ผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ระบบสารสนเทศโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ผลงานนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

โรงเรียนในฝัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สภานักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ประกาศโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

แผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ประวัติโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view