1. วันวิสาขบูชา - วิกิพีเดีย

  th.wikipedia.org/wiki/วันวิสาขบูชา - แคช
  วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น "วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล" ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก, วันหยุดราชการ ในหลายประเทศ และ วันสำคัญของโลก ...
 2. วันวิสาขบูชา ประวัติวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร

  hilight.kapook.com/view/23220 - แคช
  วันวิสาขบูชา ประวัติวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา 2553 ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 อ่าน ประวัติวันวิสาขบูชา ความเป็นมา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา ประวัติ ว่า ...
  10 - 12 - 11 - 13
 3. วันวิสาขบูชา - Thaigoodview

  www.thaigoodview.com/library/teachershow/.../theme_2.html - แคช
  ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสา - ขบุรณมีบูชา " แปลว่า " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 ...
 4. วันวิสาขบูชา

  www.learntripitaka.com/History/VesakhaBucha.html - แคช
  ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสา - ขบุรณมีบูชา " แปลว่า " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ ...
 5. วิสาขบูชา Vesak Day วันสำคัญสากลโลก ประวัติและความเป็นมาของวัน ...

  27 เม.ย. 2011 – วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...
 6. วันวิสาขบูชา - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - ธรรมะไทย

  www.dhammathai.org/day/visaka.php - แคช
  ความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย กิจกรรม และเพลง.
 7. รูปภาพสำหรับ วิสาขบูชา

   - รายงานรูปภาพ
 8. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  www1.mod.go.th/heritage/religion/daytime/index1.htm - แคช
  วันสำคัญในพระพุทธศาสนา ตามลำดับความสำคัญ และตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นคือ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา และออกพรรษา ...
 9. สนเทศน่ารู้ วันวิสาขบูชา

  www.lib.ru.ac.th/journal/jun/jun_visaka.html - แคช
  5 ก.ค. 2011 – วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ...
 10. วันวิสาขบูชา---วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา-

  www.watkoh.com/data/ssn_phitee/visakha.php - แคช
  วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือเดือน ๖ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ - ตรัสรู้ - และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ความสำคัญ ...
 11. วันวิสาขบูชา - ลานพุทธศาสนา

  www.larnbuddhism.com/puttaprawat/day/visaka.html - แคช
  วันหยุดสากล ตามมติองค์การสหประชาชาติ. ไปหน้าต่อไปของวันวิสาขบูชา. จากความสำคัญและโดดเด่นของพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาเดียวที่สร้างสันติภาพให้แก่ชาวโลกเสมอมา ...